Vad är våld?

Våld kan definieras som en fysisk, psykisk eller sexuell handling eller hot om handling som skadar, skapar rädsla eller kontrollerar en annan person. Det kan innefatta användning av fysisk styrka, våldsamma handlingar eller verbala och icke-verbala metoder för att skada, manipulera eller dominera någon annan.

Fysiskt våld innebär att använda fysisk kraft mot en annan person, till exempel slå, sparka, strypa eller använda vapen. Psykiskt våld kan vara att förolämpa, hota, skrämma, förödmjuka eller kontrollera någon genom att manipulera deras känslor, tankar eller beteende. Sexuellt våld innebär ofrivilliga sexuella handlingar eller övergrepp mot en persons vilja eller samtycke.

Våld kan förekomma i olika relationer och sammanhang, inklusive partnerskap och familjerelationer. Det är viktigt att komma ihåg att våld inte är acceptabelt i något sammanhang och att alla har rätt att leva fritt från våld och övergrepp.

Det finns olika former av våld, och det är viktigt att uppmärksamma och bekämpa alla former av våld för att skapa en tryggare och mer rättvist samhälle.

Olika typer av våld

 • Psykiskt våld: Direkt eller indirekt med hot, kränkningar, isolering, utpressning.
 • Fysiskt våld: Alla handlingar som skadar eller kontrollerar. Inkluderar knuffar, låsning, slag och skakningar.
 • Sexuellt våld: Innefattar inte bara våldtäkt utan även tvång till porr, onani eller smärtsamma sexuella handlingar.
 • Ekonomiskt våld: Kontroll över ekonomin, beroende av mannen, hindras från egna pengar och ansvar för mannens skulder.
 • Materiellt våld: Att kasta, förstöra eller slå sönder saker som är viktiga för kvinnan.
 • Latent våld: Ständig rädsla och beredskap efter tidigare våld, anpassat beteende för att undvika våldet.

Varningstecken

 • Hen är svartsjuk och kräver att du redogör vem du har haft kontakt med och när.

 • Hen växlar mellan att vara väldigt omtänksam och nedvärdera dig.

 • Du blir skrämd med blickar och kroppsspråk när hen visar ilska.

 • Hen vill att du avstår från aktiviteter du tycker om för att istället vara hemma.

 • Du känner dig pressad att ha sex, fast du egentligen inte vill.

 • Din självkänsla och ditt självförtroende påverkas negativt av relationen.

Akut kontakt

Du som är utsatt

Du som placerar

Bli jourkvinna

Tjejjouren