Arbetar du med skyddsplaceringar av kvinnor och barn?

Platsförfrågan socialtjänst och polis:
Kvinnojouren Vallentuna finns tillgängliga även utanför våra telefontider.

Kvinno- & Tjejjouren Vallentuna är en ideell, icke-vinstdrivande förening med ett stort engagemang för varje kvinna och barn som utsatts för våld. Vår vision är att mäns våld mot kvinnor och barn skall upphöra och att kvinnojourer inte längre ska behövas.

Vårt mål är att de kvinnor och barn som kommer i kontakt med oss ska få ett tryggt liv, där de kan leva självständigt och fritt från våld.

Vårt boende ligger på en skyddad adress. Varje boende kvinna har sitt eget sovrum, men delar gemensamma utrymmen med andra boende kvinnor och deras barn. Boendet är ett kollektivt självhushåll där var och en handlar, städar, tvättar och lagar sin egen mat.

Under vistelsen hos oss tilldelas kvinnan en ideell jourkvinna för kontinuerlig kontakt. Utöver detta finns personal på plats i boendet vid behov, under dagtid. Övrig tid nås vi på vår jourmobil.

Vi erbjuder samtal och boendestöd.

Stöd i kontakt med myndigheter, advokat, rättegång, polisförhör mm.

Vi har tillgång till kurator, sjuksköterska, barnmorska och pedagoger.
Stort barnfokus med aktiviteter för både kvinnor och barn.

 

Öppettider

Telefon

Varje dag: kl. 8.00-21.00

Tjejjouren i Vallentuna

Chatten har öppet tisdagar 19.00 – 20.30

Vi erbjuder, förutom kontinuerlig kontakt och stöd även:

  • FREDA Riskbedömning
  • Individuell anpassning av stöd och samtal
  • Individuell genomförandeplan tillsammans med kvinnan och ansvarig handläggare från socialtjänsten

  • Stöd i kontakt med myndigheter, socialtjänst, polis, advokat, rättegång, sjukvård, bvc, skatteverket, migrationsverket etc. Vi kan boka tolk om det behövs

  • Tillgång till kurator, sjuksköterska, barnmorska och pedagoger

  • Stort barnfokus med aktiviteter för både kvinnor och barn
  • I den mån det behövs, praktisk hjälp med handling om man inte kan vistas ute

Akut kontakt

Du som är utsatt

Du som placerar

Bli jourkvinna

Tjejjouren