Kvinno- och Tjejjouren Vallentuna

Kvinnojouren Vallentuna står upp mot utsatthet och allt fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Vi erbjuder stödåtgärder & skyddat boende för kvinnor och barn.

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som verkar för grundläggande mänskliga rättigheter, jämställdhet och ökad kunskap kring könsrelaterat våld mot kvinnor.
Vår ambition är att aktivt medverka och samverka med andra som delar våra intressen. Hur kan vi tillsammans arbeta mot ett mer effektivt förhållningssätt kring jämställdhet och mäns våld mot kvinnor?
Stöd oss som medlem eller bidragsgivare på Bankgiro nr 737-7443. Swish nr 123 188 25 70