Akut kontakt

Vid akut fara, ring ALLTID 112

Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 öppet dygnet runt

Socialjouren Nordost 08 410 200 40

Socialtjänst Vallentuna kommun 08-587 850 00

 

Sök stöd när du som kvinna/tjej känner att:

  • Att du är orolig för att bli isolerad med en närstående/i hemmet
  • Att du är rädd för att inte bli trodd
  • Att du skäms
  • Att du håller på att tappa fotfästet
  • Att någon utsatt dig för något du inte ville
  • Att du inte får bestämma över ditt eget liv
  • Att du blivit kränkt
  • Att det inte finns någon väg ut ur ditt förhållande
  • Att du är rädd för att förlora dina barn om du bryter upp
  • Att det är fara för ditt och barnens liv

Öppettider

Telefon

Varje dag: kl. 8.00-21.00

Tjejjouren i Vallentuna

Chatten har öppet tisdagar 19.00 – 20.30

Akut kontakt

Du som är utsatt

Du som placerar

Bli jourkvinna

Tjejjouren