Våld mot kvinnor och barn är ett brott

Varje år polisanmäls i Sverige ca 26.000 fall av fysisk eller psykisk misshandel, hot eller sexuella övergrepp. I genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år. I de flesta fallen är gärningsmannen kvinnans make, sambo, pojkvän, ex-make eller ex-sambo och misshandeln äger rum inomhus.

Många kvinnor anmäler inte våldet till polisen av rädsla för vad som kan hända efteråt. De allra flesta av dessa brott är därför osynliga. Mörkertalet anses vara många gånger högre än vad polisanmälningarna visar.

Under de senaste åren har mäns våld mot kvinnor uppmärksammats allt mer i media, vilket har fört med sig att utsatta kvinnor får allt större möjligheter till stöd och hjälp att komma ur en våldsam relation.

Misshandel inom hemmet faller under allmänt åtal. Det innebär att vem som helst kan anmäla ett misstänkt brott till polisen. Det kan vara en väninna, granne lärare eller arbetskamrat.

I svensk lag finns flera avsnitt om olika våldsbrott. På Nationellt centrum för kvinnofrid kan du läsa mer www.nck.uu.se