Stöd oss

Kvinno- och tjejjouren Vallentuna är som ideell förening helt beroende av frivilliga krafter och ekonomiskt stöd. Tack vare det stöd vi får från er, företag, privatpersoner och volontärer, har kvinnojouren möjlighet att hjälpa utsatta kvinnor och barn varje år. 

Kvinnojouren verkar för rätten att välja sitt eget liv och mot alla former av våld och förtryck. Basen i vår verksamhet är det ideella engagemanget och att det vilar på det frivilliga arbetet. Grunden i det ideella arbetet är att fungera som en jourhavande medmänniska för kvinnor och barn som blivit utsatta eller bevittnat våld. 

De kvinnor och barn som kommer till vårt skyddade boende får en trygg och säker miljö där det finns uttrymme för återhämtning och vila.

Samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter är central i vår verksamhet. Vi har en anställd som arbetar med samtalsstöd, administration och koordinering av kontakter för varje kvinna, externt och internt. Våra jourkvinnor fungerar som praktiskt och socialt stöd, med allt från hjälp med boendet, ärenden på stan till samtalsstöd och rådgivning.

Mångfald genomsyrar vår verksamhet där mötet med de stödsökande präglas av omsorg, empati och tolerans.

Föreningen står för ett helhetstänk kring ökad kunskap och förändrad attityd.

Stötta oss genom att:

  • Skänka ett ekonomiskt bidrag
  • Bli medlem
  • Arbeta som volontär
  • Bli samarbetspartner
  • Skänka saker

Vi tar med största tacksamhet emot ekonomiska bidrag.  Som bidragsgivare gör Du en värdefull insats både för jouren och för samhället.

Som kvinna kan du bli medlem i föreningen. Du som tycker att vi gör en värdefull insats i samhället är välkommen som medlem. Du inbjuds till medlemsträffar och till årsmöte. Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Har du intresse av att arbeta som volontär? Kvinnojouren erbjuder en kostnadsfri utbildning för blivande jourkvinnor med fördjupad insikt och verktyg för stöd till våldsutsatta, vad en ideell förening har för roll och hur du kan utvecklas både professionellt och privat, vid sidan av ditt arbete eller dina studier.

Stöd oss som medlem eller bidragsgivare på Bankgiro nr 737-7443.