Råd till dig som misstänker att någon i din närhet blir utsatt för våld

När bör du fatta misstankar?

Tecken på att en person i din närhet blir utsatt för våld kan vara att hon ofta har blåmärken eller skrubbsår. När du frågar hur de uppkom kanske hon svarar undvikande eller försöker skämta bort det.

Om du märker att beteendet förändras, exempelvis att hon inte dyker upp på avtalade möten eller blir mer isolerad, så kan det vara ett tecken på att hon har en partner med ett stort kontrollbehov och som brukar våld mot henne.

Fysiskt våld är misshandel, knuffar, slag, sparkar.

Psykiskt våld är hot, mobbing, utfrysning, isolering, verbalt, hån, förnedring, kränkning, sömnstörning.

Sexualiserat våld är övergrepp, våldtäkt, oönskat sex, hot om våld vid sex eller sexvägran, krav på sex enligt exempelvis porrfilmer, sömnstörning på grund av sex, hån, förnedring, kränkning. Sexualiserat våld behöver dock inte ha inslag av sex, det är riktat mot ett visst kön eller mot en speficik person på grund av dess kön.

Fråga henne

Prata direkt med kvinnan om du misstänker att hon blir utsatt för våld av sin partner. Ställ raka frågor som ”Slår han dig?”. Prata däremot inte med hennes partner eller när partnern är i närheten.

Om hon berättar

Lyssna på hennes berättelse utan att ifrågasätta. Avfärda inte det hon beskriver. Om hon själv normaliserar och förringar våldet är det viktigt att inte följa med i detta. Försök att inte hitta ursäkter och förklaringar till partnerns beteende.

Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slåss och utnyttja någon sexuellt. Säg också till om du misstänker att situationen är farlig och upplys henne om att den inte kommer att bli bättre så länge hon stannar i relationen.

Visa att du finns där för henne och att du stöttar henne i hennes egna val.

Om hon inte vill berätta

Var tydlig med att även om hon inte vill prata just, så kan hon alltid komma till dig och prata senare.

Du kan inte fatta några beslut åt henne, men låt henne veta att du gärna hjälper henne och stöttar henne om hon vill förändra sin situation.

Peppa och stötta

Det viktigaste är att du försöker förmå henne att söka hjälp. Men det kan vara en lång sträcka dit. Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Det är viktigt att inte döma henne för att hon inte lämnar relationen. Visa henne istället att hon är värd någonting annat.

Ring polisen eller socialtjänsten

Ring själv polisen eller socialtjänsten om du upplever att situationen är akut, till exempel om fara för liv föreligger eller om barn far illa. Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och polisen är skyldig att ta din anmälan. Du kan även kontakta kvinnojouren för att få råd och tips om hur du ska göra.