Om Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en av två medlemsorganisationer för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 200 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som jourerna möter.

Inom Roks finns cirka 35 tjejjourer. Tjejjourerna arbetar på samma sätt som kvinnojourerna, men vänder sig till yngre kvinnor som till exempel utsatts för hot, misshandel och sexuella övergrepp, eller som av andra skäl behöver få prata med en annan tjej. De arbetar också utåtriktat med att synliggöra tjejers livsvillkor.

Läs mer på www.roks.se