Om Kvinnojouren i Vallentuna

Kvinnojouren i Vallentuna grundades år 2000. Vi är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden, fristående från socialförvaltning och andra myndigheter. Vi verkar för grundläggande mänskliga rättigheter, jämställdhet och ökad kunskap kring könsrelaterat våld.

Kvinnojourens verksamhet är idag mer omfattande än tidigare. Våra insatser på det sociala området handlar om att ge kvinnor kunskap och praktisk hjälp. Målet med vårt arbete är att de som bor i det skyddade boendet ska, efter vistelsen hos oss, vara bättre rustade och ha verktyg för att kunna förändra sin livssituation.

Vi ser en markant ökning av stödsamtal och rådgivning till kvinnor boende i Vallentuna men även till kvinnor från våra närkommuner.

Vi har idag en heltidsanställd och ett 15-tal jourkvinnor som arbetar ideellt. Både anställd och volontärer har gått jourkvinnoutbildning och fortbildas kontinuerligt.

Vi har tystnadslöfte och du väljer själv om du vill vara anonym när du kontaktar oss.

Vad kan vi hjälpa dig med?

  • Vi fungerar som samtalspartner och kan utifrån vår erfarenhet bidra med stöd och råd.
  • Vi kan förmedla kontakter med t ex polis, myndigheter, advokat, bank, försäkringskassa och sjukvården och även följa med som stödperson.
  • Vi kan hjälpa till med att ordna skyddat boende. Vi samarbetar med kvinnojourer över hela Sverige.
  • Vi har ett barnperspektiv och hjälper till att ordna aktiviteter för dem.