När du har blivit utsatt för våld

Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en vän, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då finns det i alla fall någon som vet vad som hänt.

För dagbok

Anteckna varje gång du blir utsatt för våld; fysiskt, psykiskt eller/och sexualiserande. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt. Skriv så detaljerat som möjligt.

Fysiskt våld är misshandel, knuffar, slag, sparkar.

Psykiskt våld är hot, mobbing, utfrysning, isolering, verbalt, hån, förnedring, kränkning, sömnstörning.

Sexualiserat våld är övergrepp, våldtäkt, oönskat sex, hot om våld vid sex eller sexvägran, krav på sex enligt exempelvis porrfilmer, sömnstörning på grund av sex, hån, förnedring, kränkning. Sexualiserat våld behöver dock inte ha inslag av sex, det är riktat mot ett visst kön eller mot en speficik person på grund av dess kön.

Dokumentera våldet

Skriv upp och dokumentera allt våld. Spara alla sms och samtal. Ta fram trafikrapporter på samtal. Spela in brottet, om möjligt.

Försök fotografera skador själv. När du fotograferar lägg linjal bredvid ex. blåmärken och skriv upp på vilken kroppsdel varje blåmärke finns. Fotografera också brottsplatsen. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt så finns bilderna kvar den dag du eventuellt vill göra en anmälan.

Vid våldtäkt, uppsök läkare. Vänta inte! Duscha inte!

Ring en kvinnojour/tjejjour

Där kan du prata med någon och få hjälp. Telefonnummer finns på www.roks.se och i nummerupplysningen på internet och telefon. Jouren tror på vad du säger och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du kan även kontakta socialkontoret där du bor för att få råd och hjälp. Tänk på att Socialtjänsten är skyldig att göra en polisanmälan vid misstanke om våld. Det spelar ingen roll om du kontaktar kvinnojouren eller socialtjänsten först. Det viktiga är att du söker hjälp.

Få tips om ett bra målsägandebiträde(advokat) INNAN anmälan. Målsägandebiträdet hjälper & stöttar dig med din anmälan och är gratis för dig (staten betalar).

Tro inte på att det aldrig ska hända igen

Någon som brukat våld en gång gör det nästan alltid igen. Även om personen ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer det med stor sannolikhet ske igen.

Ha någonstans att ta vägen

Ordna en utväg så att du kan ge dig av om du blir utsatt för våld igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, exempelvis socialjouren, en vän eller släkting.

Gör en polisanmälan

Våld är alltid ett brott! Det är viktigt att polisanmäla våldet, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.