Länkar

www.roks.se

Här kan du söka olika kvinnojourer/tjejjourer och få annan viktig information.

www.kvinnofridslinjen.se 020-50 50 50 Texttelefon 020-21 22 23

Stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.

www.nck.uu.se

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) arbetar på regeringens uppdrag för att höja kunskapen om våld i nära relationer. Här finns senaste forskning och publikationer.

www.vallentuna.se

Här kan du läsa mer om Vallentunas arbete om våld i nära relationer och vad socialtjänsten kan göra.

www.somaya.se 020-81 82 83 (för hjälpsökande) eller 08-760 96 11

Nationell jourtelefon på över 30 olika språk.

info@somaya.se