Kontakt

Du kan alltid vara anonym i kontakten med oss.

 

Telefon: 08-511 790 33

Nödnummer: 112

Mobil: 076-109 60 12

E-post: info@kvinnojourenvallentuna.se Postadress: Box 170, 186 23 Vallentuna

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Polisen Roslagen Tfn växel: 114 14

Danderyds sjukhus: Tfn växel: 08-123 550 00 

Socialförvaltningen Vallentuna: Tfn växel: 08-587 850 00

Socialjouren Nordost – vid akuta situationer: Tfn 08-429 99 40 – vardagar mellan 16.30–02.00. På helger från 16.00–02.00.