Välkommen till Kvinnojouren Vallentuna

Kvinnojouren i Vallentuna står upp mot utsatthet och all fysiskt, psykiskt och sexualiserat våld.

Kvinnojouren erbjuder stödåtgärder & skyddat boende för kvinnor och barn som blivit utsatta av eller bevittnat våld. Vi ger samtalsstöd och råd och kan också följa med som stödpersoner vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. Vi ger stöd utifrån den enskilda kvinnans behov och önskemål. 

Telefon: 08-511 790 33

Läs om tjejjouren i Vallentuna här

Telefon: 08-511 790 33

Mobil: 076-109 60 12

E-post: info@kvinnojourenvallentuna.se Postadress: Box 170, 186 23 Vallentuna

Nödnummer: 112

Kvinnofridslinjen:
020-50 50 50

Polisen Roslagen
Tfn växel: 114 14

 

Danderyds sjukhus:
Tfn växel: 08-123 550 00

Socialförvaltningen Vallentuna:
Tfn växel: 08-587 850 00

Socialjouren Nordost – vid akuta situationer:
Tfn: 08-410 200 40 – vardagar mellan 16.30–02.00. På helger från 16.00–02.00.

 

Stöd oss

  • Skänk ett ekonomiskt bidrag
  • Bli medlem
  • Arbeta som volontär
  • Bli samarbetspartner
  • Skänk saker

Vi tar med största tacksamhet emot ekonomiska bidrag.  Som bidragsgivare gör Du en värdefull insats både för jouren och för samhället.

Som kvinna kan du bli medlem i föreningen. Du som tycker att vi gör en värdefull insats i samhället är välkommen som medlem. Du inbjuds till medlemsträffar och till årsmöte. Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Stöd oss som medlem eller bidragsgivare på Bankgiro nr 737-7443.

Har du intresse av att arbeta som volontär? Kvinnojouren erbjuder en kostnadsfri utbildning för blivande jourkvinnor med fördjupad insikt och verktyg för stöd till våldsutsatta, vad en ideell förening har för roll och hur du kan utvecklas både professionellt och privat, vid sidan av ditt arbete eller dina studier

e-post: info@kvinnojourenvallentuna.se